Informace o zpracování osobních údajů

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Vážení návštěvníci webové prezentace společnosti Milan Kondrčík, se sídlem Moravská 158/35, Hlučín, IČO 62356798 (dále jen Milan Kondrčík). Za účelem vaší plné informovanosti si vám dovolujeme sdělit informace ohledně údajů, které jsou při vaší návštěvě našich stránek shromažďovány a k čemu a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 

Základní informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných z vaší návštěvy na našich webových stránkách je naše společnost Milan Kondrčík, se sídlem Moravská 158/35, Hlučín, IČO 62356798 .

Při návštěvě naší webové prezentace náš server dočasně uloží data připojení dotazujícího se zařízení. Vaše jméno, adresa a jiné kontaktní údaje nejsou zaznamenávány, pokud nám je sami neposkytnete prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na našich webových stránkách.

Při Vaší návštěvě evidujeme následující údaje:

  • Webové stránky, díky kterým jste navštívili naše webové stránky,
  • Informace o typu Vašeho prohlížeče,
  • datum a čas Vaší návštěvy našich webových stránek,
  • navštívené webové stránky,
  • webové stránky, díky kterým jste navštívili naše webové stránky.

Zpracování získaných osobních údajů provádíme na základě nezbytnosti pro účely našich oprávněných zájmů, jimiž jsou zabezpečení systému, technická správa a optimalizace chodu našich webových stránek a jejich vyhledávání a také na základě vašeho souhlasu vyplývajícího z nastavení vašeho prohlížeče pro účely pokročilejší nabídky našich služeb a vyhodnocování statistik návštěvnosti. Viz. cookies, níže.

Délka uložení výše uvedených osobních údajů je určována jednotlivými účely jejich zpracování. Vždy se jedná pouze o dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje nepředáváme dalším příjemcům, vyjma našich externích zpracovatelů, které používáme pro zajištění a zabezpečení chodu našich webových stránek. I tyto zpracovatele zavazujeme, aby dodržovali veškerá pravidla zpracování osobních údajů a zachovávali mlčenlivost.

Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali základní zásady dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom zajistili, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, které při své práci zjistí. Webové stránky využívají zabezpečenou komunikaci (protokol HTTPS).

 

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které jsou námi, jako správcem, zpracovávány.

Máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. Veškerá svá práva můžete uplatnit na adrese naší společnosti uvedené výše.

V případě podezření či pochyb o způsobu  zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. www.uoou.cz

 

Použití Cookies

Naše webové stránky využívají soubory Cookies, neboli malé textové soubory, které některé webové stránky ukládají ve vašem počítači. Obsah souboru cookies je omezen na identifikační číslo. Osobní údaje např. Vaše jméno, IP adresa, aj. nejsou prostřednictvím cookies ukládány.

Užívání našich webových stránek je možné i bez souborů cookies jejich zakázáním prostřednictvím Vašeho prohlížeče, omezením cookies jen na určité webové stránky nebo prostřednictvím upozorňování na odesílání souboru cookies.

 

Odkazy na webové stránky třetích osob

Na našich stránkách se mohou vyskytovat odkazy na webové stránky třetích osob. Přestože tyto webové stránky byly před umístěním odkazu na ně důkladně prověřovány, nemá RPM vliv na obsah těchto stránek a nelze tak vyloučit, že nedojde ke změně jejich obsahu.

Využitím odkazu na webové stránky třetích osob může dojít k poskytnutí Vašich osobních údajů provozovateli takové webové stránky. RPM nemá vliv na takové shromažďování osobních údajů na webových stránkách třetích osob a nemůže tak garantovat zákonnost zpracování osobních údajů na takových webových stránkách.